Biuletyn Informacji Pulicznej Urzędu Gminy Sienno
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania OŚ.6220.1.2017

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku służącego do chowu drobiu na budynek tuczarni.”

data publikacji: 2017.09.04 - 13:15
opublikował: Katarzyna Sewruk