Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-05-29 ( Imieniny: Benity, Maksymiliana)

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno - Zarządzenie nr 86

Zarządzenie nr 86

z dnia 19 października 2022 r. w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie budynku na rzecz OSP w Nowej Wsi

ZARZĄDZENIE NR 86
WÓJTA GMINY SIENNO

z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie budynku na rzecz OSP w Nowej Wsi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. W zasobie nieruchomości gminnych znajduje się nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni 101 m2 położonym w miejscowości Nowa Wieś, na działce nr 641/2.
2. Budynek jest wykorzystywany na cele związane z ustawowymi zadania własnymi gminy. We wskazanym budynku mieści się siedziba OSP w Nowej Wsi.
§ 2. 1. Zarządza się oddanie w bezpłatne użyczenie budynku wskazanego § 1 na rzecz siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.
2. Szczegółowe warunki użyczenia zostaną ustalone w sporządzonej umowie użyczenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sienno
Mariusz Strąk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-12-22 09:57przez:
Opublikowano:2022-12-22 09:58przez: Mateusz Wlazłowski
Zmodyfikowano:2022-12-22 09:56przez: Mateusz Wlazłowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Sienno
Odwiedziny:255

Rejestr zmian

  • [2022-12-22 09:56:05]Mateusz Wlazłowskipublikacja

Banery/Logo